Privatlivspolitik

Her finder du privatlivsbetingelser for brug af BASE®-applikationen.

Applied Technologies A/S lægger stor vægt på, at du er tryg ved at være kunde hos os. Denne privatlivspolitik indeholder information om vores indsamling og brug af personoplysninger samt en beskrivelse af dine rettigheder.
Enhver behandling af dine oplysninger sker i overensstemmelse med den til enhver tid gældende lovgivning.

Hvem er den dataansvarlige?

Den dataansvarlige for behandlingen af dine personoplysninger er:

Applied Technologies A/S
Suomisvej 2-4
1927 Frederiksberg
CVR-nr.: 34621802

Kontaktoplysninger:
Tlf. 60 92 80 03
Mail: support@appliedtechnologies.dk
Applied Technologies’ databeskyttelsesrådgiver kan kontaktes på:
Mail: SKJ@appliedtechnologies.dk

Du kan læse mere om, hvilke oplysninger vi indsamler, hvad vi bruger dem til, og hvordan vi behandler dem nedenfor.

Hvilke oplysninger indsamler Applied Technologies?

Når du bruger appen; opretter dig som kunde, indberetter data, tilmelder dig grupper eller andet, vil du altid modtage specifik information om, hvilke oplysninger, vi indsamler om dig, retsgrundlaget for behandlingen, hvad vi bruger dine oplysninger til, hvor længe vi gemmer oplysningerne, og om de bliver videregivet til andre. Du vil om nødvendigt blive bedt om at give dit samtykke til behandlingen af dine personoplysninger.
Denne privatlivspolitik supplerer denne information og indeholder bl.a. dine rettigheder i forhold til fx ret til indsigt og sletning, oplysninger om klagemuligheder mv. (se punktet ”Dine rettigheder” nedenfor).
Applied Technologies A/S indsamler personoplysninger om din brug af vores hjemmeside eller vores apps.

Hvem videregiver Applied Technologies A/S dine oplysninger til?

Du vil altid modtage specifik information om eventuel videregivelse af dine personoplysninger til andre, fx samarbejdspartnere.

Opbevaring af personoplysninger mm.

Personoplysninger, som indsamles og behandles af Applied Technologies, opbevares dels hos Applied Technologies og dels hos Applied Technologies’ leverandører af databehandling. Applied Technologies benytter bl.a. leverandører, som overfører data til tredjelande, dvs. lande uden for EU/EØS, for at kunne opfylde deres aftale med Applied Technologies. Applied Technologies stiller altid krav om, at sådan databehandling sker i henhold til gældende EU-lovgivning.

Adgang til dine personoplysninger

Kun betroede medarbejdere med arbejdsbetinget behov i Applied Technologies og hos Applied Technologies’ leverandører har adgang til de indsamlede personoplysninger.

Dine rettigheder

Du har ret til at få oplyst, om Applied Technologies behandler personoplysninger om dig. Hvis Applied Technologies behandler personoplysninger om dig, har du ret til at få information om:

  • Hvilke oplysninger vi behandler
  • Formålet/formålene med behandlingen
  • Hvem Applied Technologies videregiver oplysningerne til
  • Hvor længe Applied Technologies opbevarer dine oplysninger eller de kriterier, der anvendes til at fastlægge tidsrummet

Hvis Applied Technologies’ grundlag for at behandle dine oplysninger er et samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til Applied Technologies’ behandling af dine personoplysninger. Du vil konkret blive oplyst om, hvordan dit samtykke kan tilbagekaldes. Det kan fx ske ved at nedlægge din profil på my.baseapp.dk, via link i mail etc.

Du har ret til at bede Applied Technologies om at rette oplysninger om dig, hvis de ikke er korrekte. Hvis du har oprettet en profil, kan du også selv rette oplysningerne.

Du har ret til at bede Applied Technologies om at slette oplysninger om dig, medmindre lovgivningen foreskriver, at Applied Technologies skal opbevare oplysningerne i en bestemt periode.

Du har ret til at bede Applied Technologies om at begrænse behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at Applied Technologies alene må opbevare dine personoplysninger, mens din indsigelse nærmere undersøges. Du kan ikke benytte denne ret, hvis Applied Technologies har et betalingskrav mod dig, fx en manglende betaling for brug el.lign.

Du har ret til at bede om at få de personoplysninger, som du har givet os, udleveret fx med henblik på at gennemgå disse.

Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personoplysninger, kan du henvende dig til Applied Technologies. Hvis du ikke er enig i Applied Technologies besvarelse af din klage, kan du klage til Datatilsynet. Læs mere på www.datatilsynet.dk.

Henvendelser til Applied Technologies

Hvis du har yderligere spørgsmål til, hvilke oplysninger Applied Technologies har registreret om dig, og hvordan de bliver behandlet, eller du ønsker at gøre brug af dine rettigheder som nævnt ovenfor, kan du kontakte os pr. e-mail eller pr. post.

Ændringer

Vi forbeholder os til enhver tid ret til at opdatere denne privatlivspolitik. I tilfælde af væsentlige ændringer oplyser vi om ændringerne på Applied Technologies.dk/generelle-betingelser.