Hvad er EQ og hvordan påvirker den vores helbred?

EQ – Emotionel Intelligens

Et aktuelt emne i psykologisk forskning de senere år er begrebet “emotionel intelligens” (EQ). Følelsesmæssig intelligens defineres blandt andet som ”delmængden af social intelligens, der involverer evnen til at overvåge ens egen og andres humør og emotioner, til at skelne dem fra hinanden og bruge denne information til at vejlede ens tanker og handlinger”. Det antages, at den emotionelle intelligenskvotient (EQ) spiller en vigtig rolle i vores personlige og professionelle liv, endnu vigtigere end vores intelligenskvotient (IQ). Goleman siger, at IQ bidrager med 20% til succes i livet, resten kommer fra EQ (Goleman, 2008).

Følelsesmæssig intelligens påvirker vores fysiske helbred, mentale velvære, forhold til andre, succes, konfliktløsning og ledelsesevne og betragtes derfor som nøglen til et personligt, professionelt og socialt tilfredsstillende liv.

Goleman, D. (2008). Social Intelligence and the biology of Leadership. Harvard Business Review, September, 74-83.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.