Følelsesmæssig intelligevens vs. følelsesmæssig kompetence

Hvad betyder “følelsesmæssig intelligens” og “følelsesmæssig kompetence”?

I lang tid blev intelligens set som en kritisk faktor for f.eks. præstation i skolen og på arbejdspladsen. Det var et stort skridt da man indså, at rent kognitiv intelligens ikke er tilstrækkeligt til at være den eneste faktor for et vellykket og måske tilfredsstillende liv (Goleman, 1996).

Dette er takket være begrebet ”følelsesmæssig intelligens”(EQ), der definerer intelligens mere bredt og bevæger sig væk fra rent kognitive begreber. Desværre er EQ ikke blevet bredt accepteret blandt forskere på grund af problemerne med en præcis definition. Derfor kan det være enklere i vores såkaldte “videnssamfund” at tale om “følelsesmæssig kompetence.” Færdigheder, der ikke kun er arvet, men som også kan trænes (INFLIBNET, 2012).

De fælles træk ved alle disse tilgange er, at de beskæftiger sig med evnen til at genkende følelser i sig selv og i andre mennesker og finde en måde at håndtere disse følelser på, på forskellige måder. Dette betyder at reflektere over og ændre vores egen måde at håndtere følelser på, men også tænke på, hvordan vi kan påvirke den måde, andre mennesker oplever følelser på (Davitz & Beldoch, 1964).

Davitz, J. R., & Beldoch, M. (1964). The communication of emotional meaning. United Kingdom: McGraw-Hill.
Goleman, D. (1996). Emotional Intelligence – Why it can Matter more than IQ. London, Great Britain: Bloomsbury Publishing PLC.
INFLIBNET. (2012). Emotional Intelligence: An overview. In I.-U. Centre (Ed.), . Gandhinagar, Gujarat: INFLIBNET

Leave a Reply

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.